Alles voor dragen en borstvoeding!

   

Klantenservice

Privacy

Privacy Statement
Dit is het privacy statement van Aidulac, gevestigd aan Buitenhofdreef 272, 2625PH Delft (hierna: Aidulac), www.aidulac.nl.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die je plaatst op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aidulac is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:

 • Je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Bij een alternatief verzendadres voor- en achternaam, adresgegevens en telefoonnummer
 • Bestelde artikelen, aantallen artikelen, verzendmethode en bedragen

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van je bestelling en betaling
 • Kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor uitvoering van onze dienstverlening
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief, nadat je je zelf hebt aangemeld

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je kunt te allen tijde vragen de gegevens te wijzigen of verwijderen. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.
Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder je toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Aidulac. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken. Aidulac bewaart je gegevens gedurende de wettelijke termijn zoals door de overheid gesteld voor verantwoording richting overheidsinstanties zoals belastingdienst.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden
Alleen als je als klant toestemming voor hebt gegeven gebruikt Aidulac je gegevens ook voor het toesturen van de nieuwsbrief. Hiervoor kun je je altijd weer afmelden.
Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.
 • Cookies voor websitestatistieken: Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht en via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc). Op basis daarvan kunnen we onze site verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze worden alleen gebruikt om je bezoek aan onze site te analyseren zodat wij de site gebruiksvriendelijker kunnen maken.
 • Cookies van externe partijen: We maken binnen de site gebruik van sociale media zoals Facebook, Youtube, en Twitter. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video's en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze site te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

Inzien, corrigeren of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op 015-7370234 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aidulac heeft als doel jou te ondersteunen in de ontwikkeling van de ouder-kind relatie. De zorg is gericht op het bevorderen van een goede hechting tussen ouders en kindje. Aidulac hanteert als belangrijkste invalshoeken borstvoeding, dragen van kinderen en haptonomie.

Copyright © 2010 - 2019 Aidulac ®

UA-81851763-2